Promocije knjige Lepe Mlađenović “Emocije menjaju rad mozga: Feministički pristup neurobiologiji traume silovanja”

Knjiga pruža feministički pristup razumevanju neurobioloških i psiholoških osnova traume silovanja. Silovanje menja biološke procese organizma žrtve, zbog čega su neurobiološka saznanja važna i za borbu protiv seksualnog nasilja.