Žene, pokošene

Autorski tekst Jovane Gligorijević, objavljen u časopisu Vreme, 8. aprila 2021.
Fotografija preuzeta sa Medija centar Beograd