O nama

VERUJEM TI

je feministička inicijativa protiv seksualnog nasilja koja podstiče žene da veruju sebi i jedna drugoj.
 
Naš cilj je da kroz feminističke akcije i feminističke analize  proširimo znanja o  seksualnom nasilju.
 
Ukazujemo  na uzroke seksualnog nasilja proizvedene društvenom mržnjom prema ženama.
 
Težimo uspostavljanju vrednosnog sistema zasnovanog na verovanju iskustvima žena o preživljenom seksualnom nasilju.
 
Dajemo javnu podršku ženama koje su objavile svoja iskustva seksualnog nasilja.
 
Zahtevamo od društva da veruje svedočanstvima žena koje su preživele seksualno nasilje.
 
Podstičemo javnost da veruje iskazima žena, da govori o seksualnom nasilju na feministički način što  podrazumeva  poštovanje autonomije i granica žena, insistiranje da je krivica uvek nasilnikova i da kaznu treba da snosi  nasilnik. 
Podeli