Razgovor o feminističkom jeziku

Regionalni susreti

28.jul 2021.

Otvoren razgovor o feminističkom jeziku

Razgovor o feminističkom jeziku, održan u okviru regionalnih susreta, je bila prilika za  kritičko promišljanje o terminima iz svakodnevnog govora koji se koriste za različite oblike muškog nasilja prema ženama. 

Potrebno je preispitati postojeće terminime za različite oblike muškog nasilja prema ženama i njihov uticaj na način opisivanja stvarnosti u kojoj živimo.

Neki od ključnih termina o kojima je potrebno razgovaratii su: „osvetnička pornografija“; „dečija pornografija“; „pedofil”; itd.

 

 

 

Posebno je važno dekonstruisati termin „podvođenje“, i njegovu upotrebu u aktuelnom kontekstu prenošenja vesti o trgovini devojčicama i ženama u svrhe seksualne eksploatacije u Jagodini.

Činjenica je i da se termin  „muško nasilje“ sve više zamenjuje terminima kao što su „rodno zasnovano nasilje“, „porodično nasilje“ i slično. Da li se protiv toga treba boriti i koji izraz adekvatnije opisuje društvene uzroke i iskustva žena; nasilje NAD ženama“, „nasilje PREMA ženama“ ili „nasilje PROTIV žena“?;

Da li je potrebno menjati termin termin „obljuba“ , koji se nalazi u Krivičnom zakoniku Republike Srbije?

Kako na feministički način prevesti  pežorativni termin “John” na srpski jezik?

Susret su  moderirale  feminističke aktivistkinje Sanja Pavlović i Milena Milojević.

 

 

Podeli