Pravosudni sistem i dalje nespreman da procesuira slučajeve seksualnog nasilja

Saopštenje Inicijative VERUJEM TI

28.avgust 2021.

Pravosudni sistem i dalje nespreman da procesuira slučajeve seksualnog nasilja

U vezi odluke Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu da nema elemenata za pokretanje istražnog postupka protiv Dragana Markovića Palme povodom optužbi za trgovinu ženama i devojčicama u svrhe seksualne eksploatacije, Inicijativa VERUJEM TI podseća na generalnu nespremnost pravosudnog sistema da razume i procesuira slučajeve muškog nasilja prema ženama, pogotovu onda kada je reč o slučajevima seksualnog nasilja i eksploatacije. Treba imati na umu da se ova odluka tužilaštva ne sme izjednačiti sa idejom da žrtve seksualnog nasilja i eksploatacije ne postoje.

U ovom slučaju smo svedočile i javnom, medijskom politizovanju potencijalnog slučaja seksualne eksploatacije žena i devojčica. Nadalje ne smemo dopustiti da trauma seksualnog nasilja i eksploatacije bude instrument stranačkih sukoba.
Povređeni nisu političke figure, povređene su moguće žrtve istih formi seksualnog nasilja i eksploatacije koje su javno instrumentalizovane i dehumanizovane za potrebe sukoba vlasti i opozicije. Podsećamo i da je u istom mesecu apelaciono javno tužilaštvo odbilo prigovor advokata Danijele Štajnfeld na rešenje o odbačenoj krivičnoj prijavi protiv glumca Branislava Lečića kog je javno optužila za krivično delo silovanje. Na ovaj način prvosudni sistem je izneverio žene i devojčice u ova dva slučaja seksualnog nasilja i eksploatacije. I pored toga, svojim nepriznavanjem svakodnevne realnosti žena i devojčica koje prežive seksualno nasilje, pravosudni sistem kontinuirano podstiče dalje seksualno nasilje. Feministkinje ističu da je krivica za nasilje uvek nasilnikova i nikada žrtvina. Sada ističemo da je nasilnikova krivica ujedno i krivica države koja ne procesuira seksualno nasilje i ne kažnjava počinitelje. Država koja podstiče seksualno nasilje nosi deo odgovornosti za svaki sledeći zločin seksualnog nasilja prema ženama.

Podeli