Saopštenje povodom seksualnog nasilja u IS Petnica

Saopštenje Inicijative VERUJEM TI

24,jun 2021.

Saopštenje povodom seksualnog nasilja u IS Petnica

Povodom seksualnog nasilja u IS Petnica, hvala svim devojkama na ogromnoj hrabrosti koja je potrebna da se u ženomrzačkom svetu javno progovori o preživljenom seksualnom nasilju. Želimo da znate da postoje žene koje vam veruju i kojih se tiče da čuju ono što ste spremne da ispričate. Povodom seksualnog nasilja u IS Petnica, hvala svim devojkama na ogromnoj hrabrosti koja je potrebna da se u ženomrzačkom svetu javno progovori o preživljenom seksualnom nasilju. Želimo da znate da postoje žene koje vam veruju i kojih se tiče da čuju ono što ste spremne da ispričate. Iskustva žena i devojčica koje su preživele 

seksualno nasilje kontinuirano se negiraju, a preživele se nipodoštavaju i u sferi privatnog i u sferi javnog institucionalizovanog života, te je zbog toga bitno naglasiti da su javna svedočanstva nekadašnjih polaznica Petnice od suštinskog značaja za zaustavljanje daljeg seksualnog nasilja i eksploatacije devojčica. U ovom slučaju, dokaz o institucionalnoj nemarnosti i ignorisanju žena i devojčica koje se usude da prijave seksualno nasilje, ogleda se u činjenici da su žrtve godinama unazad bezuspešno pokušavale da dobiju reakciju na preživljeno nasilje od uprave Istraživačke stanice Petnica, kao i od policije. Uz to, prema rečima bivšeg (Vigor Majić) i sadašnjeg direktora (Nikola Božić) Istraživačke stanice Petnica, uprava je imala znanje o seksualnom nasilju koje preživljavaju devojčice unutar Istraživačke stanice Petnica još od 2014. godine, a prve mere su preduzete tek 2017. godine. S obzirom na to da svedočanstva devojaka dobijamo četiri godine kasnije, ostaje zdravorazumski pitati se i da li su mere koje je Istraživačka stanica Petnica preduzela 2017. godine (ostavljajući pritom pune tri godine devojčice apsolutno nezaštićenim) imale funkciju da spreče dalje seksualno nasilje nad devojčicama ili da zaštite ugled i finansije Istraživačke stanice Petnica.

Rukovodstvo Petnice, nekadašnje i sadašnje, uputilo je izvinjenje bivšim polaznicama koje su doživele seksualno nasilje, ukazujući na to da su posvećeni stalnom unapređenju procesa rada Stanice. Smatramo da su to floskule kojima nije mesto u situaciji kada govorimo o seksualnom nasilju nad ženama i da predstavljaju neprihvatanje odgovornosti. Neprihvatanje odgovornosti je nastavak vršenja nasilja.

Iz svih navedenih razloga ne pristajemo na „izvinjenje” koje je rukovodstvo IS Petnica uputilo žrtvama. „Izvinjenje” koje nema uporište u konkretnim akcijama sa ciljem eliminacije nasilja nad ženama u ovoj instituciji ne briše traume, već predstavlja nastavak traumatizovanja žena sa ovim iskustvom. Indikativno je to što jedna institucija koja navodno brine o dobrobiti svojih polaznica i polaznika nema tim za psihološku podršku ili bilo kakve druge razrađene procedure za prevenciju nasilja u IS Petnica.

 

Zahtevamo istinsko izvinjenje:

  • ostavku sadašnjeg direktora IS Petnica, Nikole Božića;
  • osnivanje feminističke radne grupe koja će istražiti slučajeve seksualnog nasilja i koja će pružiti adekvatan odgovor trenutnim i bivšim polaznicama Stanice;
  • podršku za žene koje su preživele nasilje i koje imaju pravo da krivično gone ili ne gone nasilnika/e.

Solidarnost je ženska snaga!

Podeli